MES

... I do not want kisses; say something

نامه‌ی 28 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

ما بودیم 
دوست بودیم 
هرمز بود، یار محمد، حمید، سیروس و ستاره 
چهار نفرِ اول، آخرین ستاره‌ی مرا نمی‌دانستند. 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 27 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

از شما چه پنهان 
کلیدِ این خانه را شبی، 
من ... شبی از شب‌های چکمه و تسلیم 
در سردابی دور و بی‌نشان 
جا نهاده‌ام! 
حالا هم نمی‌دانم چه کنم 
جایی را بَلَد نیستم 
کسی را ندارم 
اینجا من غریبم، می‌فهمید! 
دیگر هیچ کنجی از این خیابانِ کج و پیچ 
سرپناهی نخواهد شد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 26 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

باز به این پُست بازرسی ... رسیدیم 
مسخره است از رسیدن گفتن، 
به گفتن نمی‌رسد، 
گفتن از رسیدن، راز دیگری دارد، 
من، ترسیده و مُردد 
خودم جیب‌های خودم را می‌کاوم. 
خلاصه‌اش کنم 
راستش را بخواهید 
در چند و چونِ زیستن و گریستن 
جز آلبومی کهنه در کُمدی قدیمی 
نامی نمانده است!

 
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 25 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

برف که ببارد 
دیگر تو گریه‌های مرا نخواهی دید 
حضرتِ پولسِ نبی برادر من بود 
ما با هم در مقابلِ همین دیرِ کهنه درنگ کرده بودیم 
پولس هم مسلمان بود، 
یک عده خندیدند! 
من گفتم: 
- مسیحِ من، اهلِ همین کوچه‌های جنوبی بود 
من خودم گاهی اوقات 
زیر صلیبِ تبسمش بر تقدیرِ آدمی ترانه می‌خواندم. 


بیا، شانه‌های من هم خسته‌اند 
کف دست‌هایم شکوفه کرده‌اند. 


برف که ببارد 
بیا برویم جای خلوتی 
جای خلوتی از خوابِ فاطمه، مریم، نرگس و ماهْ‌زری، 
من کفِ دو دستم را نشانت خواهم داد 
اما خواهشم این است 
که از گُلْ‌میخِ ماه با کسی سخن نگویی، 
خوب نیست 
من اهلِ احتیاط و ترانه‌ام، 
فقط همین!

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 24 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

باد می‌آید 
همیشه می‌گویم، همیشه باد می‌آید. 
و اتفاقا باد می‌آید در خیمه‌ی علف 
همانجا، چشم به راهِ تو می‌ماند. 
آیا برای بیدِ بالِ آب 
یا پروانه‌ای در پونه‌زارِ زادگاهت 
پیغامی نداری؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 23 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

نگرانم! 
سه روز تمام است 
که هیچ پرنده‌ای 
دانه‌های ارزن را بر ایوانِ این خانه برنچیده است! 


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی 22 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

در هر میدانی 
درختی. 
بر هر درختی 
آشیانکی. 
طناب را نابهنگام گره مزن، 
تب دارد این پرنده! 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 21 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

باران اگر بهانه‌ای برای گریستنت نبود 
تو این همه از آسمانِ ابری سخن نمی‌گفتی! 
محمود می‌داند 
اما اینجا نیست 
حسن همیشه می‌گفت چطوری برادرم! 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 20 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

گوش بده به این بادِ بی‌کس و کار 
دارد از یک جایی می‌آید 
از لابه‌لای پلک‌های سنگینش می‌شود فهمید 
کسی زیر لب از خوابِ خویش گریه می‌کند 
حرف می‌زند، سخن می‌گوید 
این کلماتِ برهنه‌ی سرمازده از کیستند 
از کجا آمده‌اند توی این کوچه، اینجا 
رو به روی من کِز کرده‌اند؟! 
تو هم نگاهشان کن ببین من اشتباه نمی‌کنم! 
انگار چشم به راهِ یک اتفاق، 
یک اعتراض بزرگ، یک ترانه‌ی کاملند! 

خدایا! 
کدام عاشقِ بی‌نام 
از این جاده به جانبِ آن منزلِ ناپیدا رفته است، 
که من او را هنوز 
از خوابِ گریه ... به دامنِ دریا می‌طلبم!

 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 19 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

حرفی نیست! 
سرانجام نسیمی خُرد 
از این بادیه‌ی بی‌نشان خواهد گذشت 
تو فعلا حرفی نزن 
بگذار خودش خوب می‌شود، می‌افتد. 
یواش‌یواش کلماتِ ساکتِ این کوچه هم 
باور خواهند شد 
معانی تازه‌تری خواهند زایید 
ما هم از خوابِ ستاره‌ها شیر خواهیم نوشید 
خُب ...!؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 18 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

من می‌دانستم 
زمانی دور 
مثلا سالها بعد 
باید به این شاخه‌ی شکسته پاسخ دهم: 
چرا باد آمد و 
ما نفهمیدیم! 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 17 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

چرا بعضی‌ها این همه ناامیدند؟ 
به خدا اشتباه می‌کنند 
هی حرف‌های دُرُشت‌دُرُشت می‌زنند 
مثلا در انجمادِ این دیوارها 
دیگر یادآوردِ هیچ آسمانی میسر نیست! 
نه خیر ... بعضی‌های عزیزِ من! 
این طورها هم نیست، 
این طورها هم نبوده ...، حافظ یک چیزی می‌گوید: 
چنان نماند و ... بگذرد این روزگار! 
من مُرده و شما شاهد!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 16 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که می‌افتم 
دور از چشمِ تاریکی 
می‌آیم نزدیکِ شما 
کمی دلم آرام بگیرد 
خیالم آسوده شود 
جای بعضی زخم‌ها را فراموش کنم 
اما هنوز نگفته: ها! 
باد می‌آید. 
با این حال تو خودت قضاوت کن 
من هنوز هم 
بَدترین آدم‌ها را دوست می‌دارم.

 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 14 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

رفتم روی دیواری 
مُشرف به معنیِ نور، نوشتم: 
کبوتران را نکشید 
کبوتران ... بافه‌های نرگس و میخکند! 
فردای همان روز 
یک نفر دیگر آمد همه‌ی حروفِ باران را خط زد 
اصلا اطرافش را نمی‌پایید 
اصلا انگار از کسی نمی‌ترسید. 
من توی دلم گفتم: 
بافه‌های نرگس و میخک را درو نکنید 
هنوز خُرداد نیامده است!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه‌ی 15 - دفتر سوم - چند نشانی از دومین دیدار - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

ما آدم‌های بیکارِ این حدود، 
ما شاعرانِ بزرگِ این بادیه ... بر این باوریم 
که در انتهای هر سطری 
که پیش آمده است، 
سه نقطه‌ی ناتمام نهاده‌ایم. 
یعنی یکی بدون پُرس و جو ... عاشق است 
یکی آلوده به آوای نور، 
و من که در خوابِ سومین ستاره 
مانده‌ام چه کنم با این همه نقطه‌ی ناتمام!

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰