MES

... I do not want kisses; say something

نامه‌ی هشتم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

برایم سیگاری بگیران 
من از ماهِ دُرُشتِ گلگون می‌ترسم، 
من این ساعتِ خسته را 
برای هجرتِ شبانه ... کوک نخواهم کرد. 

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نامه‌ی هفتم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

ری‌را ...! 
همگان به جست‌و جوی خانه می‌گردند، 
من کوچه‌ی خلوتی را می‌خواهم 
بی‌انتها برای رفتن 
بی‌واژه برای سرودن ... 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱

نامه‌ی ششم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

می‌گویند باران می‌آید 
اما من نمی‌بینم، 
زیر چتری از تردید می‌گذرم 
همه جا را 
بوی نوعی شقایق پُر کرده است! 

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱

نامه‌ی پنجم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

ری‌را 
به خاطر داری آن روز غروب 
تو گفتی بوی میخک و ستاره می‌آید، 
اما صدایی شبیه صدای بامداد آمد: 
شما شیونِ اسپند را 
بر آتش ندیده‌اید! 

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱

نامه‌ی چهارم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

می‌دانم که می‌توانم 
باید برای توانستن 
همه با هم آواز بخوانیم. 

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

ساعت ...

 

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱

نامه‌ی سوم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

قرار است فردا 
دو سه غزل 
به یک پَریِ دریایی بفروشم. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱

نامه‌ی دوم - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

حداقل می‌دانم 
اول انسانم 
بعد هم اندکی شاعر ...! 

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

محشر است ....

 

 

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

نامه‌ی اول - دفتر دوم - نامه‌های نخست ری‌را - آخرین عاشقانه‌های ری‌را

سادگی را 
من از نهانِ یک ستاره آموختم 
پیش از طلوعِ شکوفه بود شاید 
با یادِ یک بعداز ظهرِ قدیمی 
آن قدر ترانه خواندم 
تا تمامِ کبوترانِ جهان 
شاعر شدند. 

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱

داستان یک استکان شکسته - آخرین عاشقانه‌های ری‌راحیاط شمالیِ گیلاس و گفت و گو 
صندلی‌های ساکتِ منتظر 
سایه‌روشنِ ایوان‌ها، میزها، پرده‌ها 
صدای شُستنِ استکان 
رنگِ بلورِ آب، خوابِ گلاب، طعمِ شِکَر، 
شربتِ غلیظِ لیموی گَس 
برجسته‌های مساوی، ماه، پیراهنِ عروس، آینه، آسمان 
حرف و هوای زن، حوصله، زندگی ... 
بوی برنج، دَم‌دَمای پسین 
احتمالِ باد، بادیه، بادیه‌های دور: 
مَرغا، مالمیر، M.I.S 
و حوض‌خانه‌ی کاشیکارِ خزه‌پوش 
که پُر از عکسِ بی‌قرارِ ماه و میهمان و گفت و گوست. 

 

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

مرا عهدیست ...

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد   مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد
به خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان   که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد
اگر هشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم   وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد
چه زهره دارد اندیشه که گرد شهر من گردد   کی قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد
نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش   بمیرد پیش من رستم چو از دستان من باشد
بدرم زهره زهره خراشم ماه را چهره   برم از آسمان مهره چو او کیوان من باشد
بدرم جبه مه را بریزم ساغر شه را   وگر خواهند تاوانم همو تاوان من باشد
چراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خورشیدم   امیر گوی و چوگانم چو دل میدان من باشد
منم مصر و شکرخانه چو یوسف در برم گیرم   چه جویم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد
زهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر   زهی الزام هر منکر چو او برهان من باشد
یکی جانیست در عالم که ننگش آید از صورت   بپوشد صورت انسان ولی انسان من باشد
سر ما هست و من مجنون مجنبانید زنجیرم   مرا هر دم سر مه شد چو مه بر خوان من باشد
سخن بخش زبان من چو باشد شمس تبریزی   تو خامش تا زبان‌ها خود چو دل جنبان من باشد
۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱

سهم من است...

 

دلم بوسه های بی هوا می خواهد

از همان هایی که میان لبهای تو تلمبار شده

و سهم من است!

۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

ای بشر ...

ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست
ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست
هر چه خوردی، مال مور و هر چه هستی مال گور
هر چه داری مال وارث، هر چه کردی مال توست

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

00-00

حیف! با این‌که دوستت دارم

سهمِ دستانم از تو پرهیز است

 

قسمت‌ام نیستی و این یعنی:

زندگی، واقعا غم انگیز است...

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰