دیگر ندیدمت 
نه در باد و نه در فانوس 
دیگر ندیدمت 
مثل هزار حرف دیگر 
هزار مسئله‌ی مشکل 
حتی نه بر پلک پروانه 
نه در تخیلِ باد! 


پس چه می‌بایست!؟ 
ندیدمت دیگر! 
حالا چه کنم؟ 
چشم‌های همه‌ی مردگان 
مرا می‌نگرند!