زبانِ ستاره 
همین گفت و گوی کوچه و آدمی‌ست 
زبان ساده‌ی ما 
همین تکلمِ یقین و یگانگی‌ست. 
مگر به تو نگفته‌اند 
مگر نمی‌دانی ... هوا چقدر خوب است! 
خوب است که ما به کوچه آمده‌ایم 
هیچ‌کس نداند 
لااقل تو که می‌دانی من چقدر شاعرم!